Hjelp deg selv og andre til å nå mål med Lifemastering

WEB LÆRING OM LEDELSE

Ledelse og motivasjon

Ta en personlighetsanalyse og bli kjent med dine sterke sider og begrensninger

Nå dine mål ved å

 • formulere en god visjon  les mer
 • sette opp mål og tiltak    les mer
 • minne deg på dem hver dag les mer
 • få påminning på e-post  les mer    
 • feire dine fremskritt        les mer     

Klikk her for å registrere deg som prøveabonnent.Prøv deg
som abonnent 
1 mnd.
Bli gjest og les periodens gratis artikler, få nyhetsbrev og tips!Få passord til periodens gratis sider og nyhetsbrev

Kontakt oss

    


 Ledelse

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...les mer
  Bli Gjest - delta gratis!
Som gjest har du mange fordeler. Vi trekker frem uike tema fra e-læring og artikler som du kan lese gratis en periode. Du får nyhetsbrev når det skjer endringer.

...les mer
  Les om Ledelse
Siste artikler om Ledelse

...les mer
  Les om utviklng av kundeservice
SISTE ARTIKLER OM UTVIKLING AV KUNDESERVICE

...les mer
  Slik yter vi mer (bli gjest)
Det er fullt mulig å utvikle en kultur der medarbeiderne yter mer enn vi med rimelighet kan forvente. To BI-forskere gir gode råd. Av: Audun Farbrot, Spesialrådgiver Forskningskommunikasjon

...les mer
  Lederutvikling med DISK®-modellen
I lederutvikling blir DISK®-MODELLEN brukt til å bevisstgjøre og utvikle ledere gjennom å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved å legge forståelse om egen og andres atferds inn som en viktig del av opplæringen.
Målsettingen er å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å trives og lykkes. Jo mer motiverte medarbeiderne er, desto mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker.

...les mer
  Hva er coaching? (bli gjest)
Coaching er prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensiale. I denne artikkelen får du et innblikk i hva du kan forvente deg i en prosess med en god coach.

...les mer
  Selvledelse – århundrets lederprosjekt (bli gjest)
Jan Spurkeland om selvledelse:
Det handler mer og mer om selvledelse og utstrakt delegering, og mindre og mindre om styring og kontroll. Kompetente medarbeidere trenger fullmakter og frihet – ikke skulderkikkende voktere. Derfor er det betydningsfullt at våre ledere evner å stole på folk og gjøre dem selvstendige.

...les mer
  Hold fokus på resultatene med god tilbakemelding!

Tilbakemelding er som tømmene på hesten: Du starter, stanser og gir retning.
Les vår atikkelserie om tilbakemelding, og lær om

 

God bok: Relasjonskompetanse

You can drag this picture to the Html Editor

 av Jan Spurkeland
Resultater gjennom samhandling

Gode løsninger og resultater oppstår
i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene.
Les mer | Bestill...les mer
  Videooppgave fra kurs om kroppspråk og kommunikasjon (bli abonnent)
Her viser Frode Rassmussen på en humoristisk måte hvordan det IKKE skal gjøres. Finn feilene han gjør med kroppspråk og kommunikasjon. Løs det vedlagte oppgavearket og diskuter hvordan dere gjør det.

...les mer
  Nå dine mål ved å:
 • formulere din visjon      les mer
 • sette opp mål og prioritere tiltak    les mer
 • se dem på skjermen din hver dag les mer
 • få påminning på din e-post       les mer  
 • feire dine fremskritt             les mer   


...les mer
  Målsettingsarbeid i virksomheter (bli gjest)
Av Rune Semundseth
Hvis flere ledere blir flinkere til å forstå menneskets natur og legge til rette for HELE individet (bl.a. gjennom innlevelse og ved å stille gode spørsmål), vil vi alle jobbe mer effektivt sammen for å nå nye mål.

...les mer
  Gi motivasjon med tilbakemelding - RIS og ROS! (bli abonnent)
Motivasjon handler om starte, styre og stoppe atferd Motivasjon handler om hva som gir energi til å sette i gang, opprettholde og endre atferd (oppførsel). Tilbakemelding er  viktig for motivasjon. Tilbakemelding er som tømmene på hesten, det er disse vi bruker i den daglige ledelsen for å styre medarbeidere. I denne første artikkelen får du en grunnleggende innføring i tilbakemelding - hva som er viktig når du gir det til noen, og hva du må huske når du mottar.

...les mer
  -Hvordan gir serviceutvikling bedre resultat? (bli abonnent)
Det økonomiske potensialet er firedelt. Det handler om:
1) å forhindre tap av kunder
2) å øke omsetningen pr. kunde
3) å få nye kunder
4) økt intern effektivitet

Artikkelen formidler mye generelle kunnskaper, og tips til den som skal utvikle service på egen hånd.

...les mer
  Gi korreksjon - vær en tydelig leder. (bli abonnent)
Korreksjon, konstruktiv kritikk og "ris" bruker vi til å korrigere atferd, men hvordan gjøre det slik at det gir energi og lyst til å endre seg? Er det riktig å begynne kritikk med ros? Når skal vi bruke korreksjon, og når skal vi la være? Finnes det et system vi kan sette dette inn i?

...les mer
  Ros eller ris (korreksjon) - skjema til forberedelse og gjennomføring (bli abonnent)
Skjemaet bruker du hver gang du skal gi ros eller korreksjon. Det er viktig at du leser artiklene om ris og ros før du bruket skjemaet.

...les mer
  Skjema for medarbeidersamtale: B - evaluering av leder (bli abonnent)
Tør medarbeideren å gi en oppriktig evaluering av leder i en medarbeidersamtale? Hvordan skape trygghet for evaluering av leder? Hvilke enkle spilleregler bør man ha?. Tåler lederen tilbakemelding? Her er et enkelt skjema som kan lette prosessen.Eksempelet er hentet fra opplæringsprogrammet for en hurtigmatkjede - men det kan lett tilpasses.

...les mer
  Organisasjonsutvikling
Vi har kompetansen og hjelpemidlene du trenger for å gjennomføre Organisasjonsutvikling og sikre måloppnåelse i din bedrift.

...les mer
  Konflikter og konfliktløsning. (bli abonnent)
Dersom ditt mål utsettes for en trussel, oppsår en konflikt. Du kan prøve å dempe den eller utvikle den. Står det noen i veien for deg, må det kommuniseres. Raskest mulig tilbakemelding gir best resultat. Spesielt hvis også dine medarbeidere også har lært seg å gi tilbakemelding. En raskt avklart konflikt forhindrer mye energitap. Gode tilbakemeldinger skaper læring og allianser av gryende konflikter. Hvilket nivå er konfliktene på? Hvordan kan de best løses? Les artikkelen om konfliktløsning.

...les mer
  Nyetablering - Å etablere noe nytt, eller å endre noe eksisterende… (bli abonnent)

En av de største utfordring ved Nyetablering er å mestre deg selv.

Unngå at vanetenkning ødelegger for deg når du

 • forstår at det er viktig at du endrer deg
 • ønsker å utvikle nye ferdigheter
 • skal nå nye mål
 • skal  etablere et nytt produkt, en ide eller tjeneste
 • ønsker å styre livet ditt, mer enn å bli styrt
 • skal lede og hjelpe andre med å nå sine mål


...les mer
  "Individuell plan" - Prosjektoppgave ved grunnutdanningen i sykepleie (bli gjest)
I vårt siste semester har vi fokus på sykepleierens ledelsesfunksjoner. I den forbindelse har vi, en gruppe på ti studenter, hatt som mål å samarbeide med bydel Grorud om innføring av individuell plan. Underveis har vi gjort oss mange tanker om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser, etikken og lovverket.

...les mer
  Utvikling av organisasjonskultur (bli abonnent)
Kulturen er bedriftens særegne måte å oppfatte ting på, vurdere ting på og gjøre ting på. Den er et mentalt fellesskap som det ikke settes spørsmålstegn ved.

En ny strategi vil som oftest kreve en ny kultur. For å få ledere og medarbeidere til å prioritere annerledes, må vi fornye det mentale fellesskap. Gammelt tankegods må erstattes med nye sannheter. Vi må innføre en ny felles logikk. Dette skjer ved gode prosesser for samarbeide, serviceutvikling og kundebehandling.
Hva er kultur, og hvordan går man frem for å endre den?

...les mer
  Mearbeidersamtale - skjema som lederen kan bruke (bli abonnent)
Dette skjemaet er laget for at ledere skal kunne forberede seg på en medarbeidersamtale . Hensikten er både at du skal være selvkritisk, og tenke gjennom hvordan du kan gi medarbeideren bedre støtte - og at du skal tenke gjennom hvordan medarbeiderendin kan forbedre sin måloppnåelse.

...les mer
  Behov og drivkrefter i mennesket. (bli abonnent)
Hva er et behov? Hva drives vi av? Ja hva er egentlig drifter? Og hvor kommer følelser inn i bildet? Hva har dette med motivasjon å gjøre? I denne artikkelen får du oversikt over viktige psykologiske begreper i motivasjonsteori.

...les mer
  Omstilling - et sorgarbeid for hele organisasjonen (bli gjest)
I denne artikkelen tar vi for oss spesielle problemer du kan møte når du skal arbeide med å sette mål for et team i en organisasjon som er preget av langsiktig endring og omstilling, og som evt. trues av nedbemanning. Du finner vedlagt powerpoint slides som du kan laste ned.

...les mer
  Nå målene! Fase 2/3: Handlingsplan med oppfølging og motivasjon. (bli gjest)
Hvordan avtalter vi fremdrift? Hvilke tiltakt skal komme først i handlingsplanen? Hvordan setter vi opp en motiverende fremdriftsplan - som kan følges opp på personnivå?

...les mer
  7 steg til superledelse (bli abonnent)
Her beskriver vi den anerkjente 7 trinnsprosessen for å utvikle superledelse. Du finner en oppskrift i 7 trinn på hvordan du skal gå frem. Dette er teknikker som har hjulpet Johan Olav Koss, Lasse Kjus, og svært mange andre idrettsstjerner og ledere i næringslivet til å nå sine mål. Oppskriften viser til motivasjon, teambygging, målsetting, tilbakemelding, sosial støtte m.m. . Alt dette finner du nærmere beskrevet i egne artikler i e-magasinet. Vi ønsker deg lykke til!

...les mer


 Kurs i ledelse

 Tips noen som kan bli bedre ledere!

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post:
 

 Vi anbefaler:

You can drag this picture to the Html Editor

e-læring

You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

Se kursoversikten i kundebehandling

Les om multilæring.

 Kurs

You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor
You can drag this picture to the Html Editor

 Lenker til andre artikler
  Nyttige verktøy og råd fra Ledernett
Ledernett er et tidsskrift som kommer 4 ganger i året. De har også en aktiv nettside med gode råd og nyttige verktøy for ledere i små og mellomstore bedrifter.  ...les mer

 Artikkelserie om Tilbakemelding

 SELVLEDELSE OG SUPERLEDELSE
 ARTIKLER OM SUPERLEDELSE

Selvledelse – århundrets lederprosjekt
Det handler mer og mer om selvledelse og utstrakt delegering, og mindre og mindre om styring og kont

Lær deg superledelse/selvledelse
Det handler om lære å lede deg selv - slik at du deretter kan lære dine medarbeidere å lede seg selv

7 steg til superledelse
Her beskriver vi den anerkjente 7 trinnsprosessen for å utvikle superledelse.


2 mnd kr 95 - inkl. Nyskaping


 Artikler om - og opplæring i LEDELSE

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...les mer
 
  Bli Gjest - delta gratis!
Som gjest har du mange fordeler. Vi trekker frem uike tema fra e-læring og artikler som du kan lese gratis en periode. Du får nyhetsbrev når det skjer endringer.

...les mer
 
  Les om Ledelse
Siste artikler om Ledelse

...les mer
 
  Les om utviklng av kundeservice
SISTE ARTIKLER OM UTVIKLING AV KUNDESERVICE

...les mer
 
  Slik yter vi mer (bli gjest)
Det er fullt mulig å utvikle en kultur der medarbeiderne yter mer enn vi med rimelighet kan forvente. To BI-forskere gir gode råd. Av: Audun Farbrot, Spesialrådgiver Forskningskommunikasjon

...les mer
 
  Lederutvikling med DISK®-modellen
I lederutvikling blir DISK®-MODELLEN brukt til å bevisstgjøre og utvikle ledere gjennom å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved å legge forståelse om egen og andres atferds inn som en viktig del av opplæringen.
Målsettingen er å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å trives og lykkes. Jo mer motiverte medarbeiderne er, desto mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker.

...les mer
 
  Hva er coaching? (bli gjest)
Coaching er prosesser for å frigjøre og utvikle enkeltmenneskets potensiale. I denne artikkelen får du et innblikk i hva du kan forvente deg i en prosess med en god coach.

...les mer
 
  Selvledelse – århundrets lederprosjekt (bli gjest)
Jan Spurkeland om selvledelse:
Det handler mer og mer om selvledelse og utstrakt delegering, og mindre og mindre om styring og kontroll. Kompetente medarbeidere trenger fullmakter og frihet – ikke skulderkikkende voktere. Derfor er det betydningsfullt at våre ledere evner å stole på folk og gjøre dem selvstendige.

...les mer
 
  Hold fokus på resultatene med god tilbakemelding!

Tilbakemelding er som tømmene på hesten: Du starter, stanser og gir retning.
Les vår atikkelserie om tilbakemelding, og lær om

 
 

God bok: Relasjonskompetanse

You can drag this picture to the Html Editor

 av Jan Spurkeland
Resultater gjennom samhandling

Gode løsninger og resultater oppstår
i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene.
Les mer | Bestill...les mer
 
  Videooppgave fra kurs om kroppspråk og kommunikasjon (bli abonnent)
Her viser Frode Rassmussen på en humoristisk måte hvordan det IKKE skal gjøres. Finn feilene han gjør med kroppspråk og kommunikasjon. Løs det vedlagte oppgavearket og diskuter hvordan dere gjør det.

...les mer
 
  Nå dine mål ved å:
 • formulere din visjon      les mer
 • sette opp mål og prioritere tiltak    les mer
 • se dem på skjermen din hver dag les mer
 • få påminning på din e-post       les mer  
 • feire dine fremskritt             les mer   


...les mer
 
  Målsettingsarbeid i virksomheter (bli gjest)
Av Rune Semundseth
Hvis flere ledere blir flinkere til å forstå menneskets natur og legge til rette for HELE individet (bl.a. gjennom innlevelse og ved å stille gode spørsmål), vil vi alle jobbe mer effektivt sammen for å nå nye mål.

...les mer
 
  Gi motivasjon med tilbakemelding - RIS og ROS! (bli abonnent)
Motivasjon handler om starte, styre og stoppe atferd Motivasjon handler om hva som gir energi til å sette i gang, opprettholde og endre atferd (oppførsel). Tilbakemelding er  viktig for motivasjon. Tilbakemelding er som tømmene på hesten, det er disse vi bruker i den daglige ledelsen for å styre medarbeidere. I denne første artikkelen får du en grunnleggende innføring i tilbakemelding - hva som er viktig når du gir det til noen, og hva du må huske når du mottar.

...les mer
 
  -Hvordan gir serviceutvikling bedre resultat? (bli abonnent)
Det økonomiske potensialet er firedelt. Det handler om:
1) å forhindre tap av kunder
2) å øke omsetningen pr. kunde
3) å få nye kunder
4) økt intern effektivitet

Artikkelen formidler mye generelle kunnskaper, og tips til den som skal utvikle service på egen hånd.

...les mer
 
  Gi korreksjon - vær en tydelig leder. (bli abonnent)
Korreksjon, konstruktiv kritikk og "ris" bruker vi til å korrigere atferd, men hvordan gjøre det slik at det gir energi og lyst til å endre seg? Er det riktig å begynne kritikk med ros? Når skal vi bruke korreksjon, og når skal vi la være? Finnes det et system vi kan sette dette inn i?

...les mer
 
  Ros eller ris (korreksjon) - skjema til forberedelse og gjennomføring (bli abonnent)
Skjemaet bruker du hver gang du skal gi ros eller korreksjon. Det er viktig at du leser artiklene om ris og ros før du bruket skjemaet.

...les mer
 
  Skjema for medarbeidersamtale: B - evaluering av leder (bli abonnent)
Tør medarbeideren å gi en oppriktig evaluering av leder i en medarbeidersamtale? Hvordan skape trygghet for evaluering av leder? Hvilke enkle spilleregler bør man ha?. Tåler lederen tilbakemelding? Her er et enkelt skjema som kan lette prosessen.Eksempelet er hentet fra opplæringsprogrammet for en hurtigmatkjede - men det kan lett tilpasses.

...les mer
 
  Organisasjonsutvikling
Vi har kompetansen og hjelpemidlene du trenger for å gjennomføre Organisasjonsutvikling og sikre måloppnåelse i din bedrift.

...les mer
 
  Konflikter og konfliktløsning. (bli abonnent)
Dersom ditt mål utsettes for en trussel, oppsår en konflikt. Du kan prøve å dempe den eller utvikle den. Står det noen i veien for deg, må det kommuniseres. Raskest mulig tilbakemelding gir best resultat. Spesielt hvis også dine medarbeidere også har lært seg å gi tilbakemelding. En raskt avklart konflikt forhindrer mye energitap. Gode tilbakemeldinger skaper læring og allianser av gryende konflikter. Hvilket nivå er konfliktene på? Hvordan kan de best løses? Les artikkelen om konfliktløsning.

...les mer
 
  Nyetablering - Å etablere noe nytt, eller å endre noe eksisterende… (bli abonnent)

En av de største utfordring ved Nyetablering er å mestre deg selv.

Unngå at vanetenkning ødelegger for deg når du

 • forstår at det er viktig at du endrer deg
 • ønsker å utvikle nye ferdigheter
 • skal nå nye mål
 • skal  etablere et nytt produkt, en ide eller tjeneste
 • ønsker å styre livet ditt, mer enn å bli styrt
 • skal lede og hjelpe andre med å nå sine mål


...les mer
 
  "Individuell plan" - Prosjektoppgave ved grunnutdanningen i sykepleie (bli gjest)
I vårt siste semester har vi fokus på sykepleierens ledelsesfunksjoner. I den forbindelse har vi, en gruppe på ti studenter, hatt som mål å samarbeide med bydel Grorud om innføring av individuell plan. Underveis har vi gjort oss mange tanker om ledelse, holdninger, motivasjon, endringsprosesser, etikken og lovverket.

...les mer
 
  Utvikling av organisasjonskultur (bli abonnent)
Kulturen er bedriftens særegne måte å oppfatte ting på, vurdere ting på og gjøre ting på. Den er et mentalt fellesskap som det ikke settes spørsmålstegn ved.

En ny strategi vil som oftest kreve en ny kultur. For å få ledere og medarbeidere til å prioritere annerledes, må vi fornye det mentale fellesskap. Gammelt tankegods må erstattes med nye sannheter. Vi må innføre en ny felles logikk. Dette skjer ved gode prosesser for samarbeide, serviceutvikling og kundebehandling.
Hva er kultur, og hvordan går man frem for å endre den?

...les mer
 
  Mearbeidersamtale - skjema som lederen kan bruke (bli abonnent)
Dette skjemaet er laget for at ledere skal kunne forberede seg på en medarbeidersamtale . Hensikten er både at du skal være selvkritisk, og tenke gjennom hvordan du kan gi medarbeideren bedre støtte - og at du skal tenke gjennom hvordan medarbeiderendin kan forbedre sin måloppnåelse.

...les mer
 
  Behov og drivkrefter i mennesket. (bli abonnent)
Hva er et behov? Hva drives vi av? Ja hva er egentlig drifter? Og hvor kommer følelser inn i bildet? Hva har dette med motivasjon å gjøre? I denne artikkelen får du oversikt over viktige psykologiske begreper i motivasjonsteori.

...les mer
 
  Omstilling - et sorgarbeid for hele organisasjonen (bli gjest)
I denne artikkelen tar vi for oss spesielle problemer du kan møte når du skal arbeide med å sette mål for et team i en organisasjon som er preget av langsiktig endring og omstilling, og som evt. trues av nedbemanning. Du finner vedlagt powerpoint slides som du kan laste ned.

...les mer
 
  Nå målene! Fase 2/3: Handlingsplan med oppfølging og motivasjon. (bli gjest)
Hvordan avtalter vi fremdrift? Hvilke tiltakt skal komme først i handlingsplanen? Hvordan setter vi opp en motiverende fremdriftsplan - som kan følges opp på personnivå?

...les mer
 
  7 steg til superledelse (bli abonnent)
Her beskriver vi den anerkjente 7 trinnsprosessen for å utvikle superledelse. Du finner en oppskrift i 7 trinn på hvordan du skal gå frem. Dette er teknikker som har hjulpet Johan Olav Koss, Lasse Kjus, og svært mange andre idrettsstjerner og ledere i næringslivet til å nå sine mål. Oppskriften viser til motivasjon, teambygging, målsetting, tilbakemelding, sosial støtte m.m. . Alt dette finner du nærmere beskrevet i egne artikler i e-magasinet. Vi ønsker deg lykke til!

...les mer


Søk:


 Artikkelserie om motivasjon
1: Behov og drivkrefter i mennesket.
Bakgrunnsstoff om kreftene som styrer oss
2: Bli motivert - og motiverende!
Grunnleggende artikkel om hva motivasjon egentlig er.
3: Hvordan sette mål ?
Hvordan sette mål og delmål sammen med en gruppe
4: Nå målene!
Slik kan du gå frem for å lede deg selv og andre mot målet. Inklusive praktiske eksempler-
5: Motivasjon i forhold til hva vi ønsker (mål) og det vi frykter (trusler)
Hvordan er våre handlinger styrt av beviste og ubevissste mål, og vår oppfatning av situasjonen
6: Lær deg superledelse
Hva er superledelse? Hvorfor bør du som leder sette deg inn i det?
7: Selvledelse – århundrets lederprosjekt
Kompetente medarbeidere trenger fullmakter og frihet – ikke skulderkikkende voktere.Det handler mer
8: 7 skritt til Superledelse
OK - superledelse er bra! Men hvordan gjør vi det? Kortfattet beskrivelse av prosessen.

 Kurs i ledelse

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...les mer
 
  Les om Ledelse
Siste artikler om Ledelse

...les mer
 
  Teambygging i praksis - Seminar B
Les om B-seminaret om teambygging; teambygging i praksis.

...les mer
 
  INSPIRASJONSDAG og grunnkurs i kundebehandling - med e-Læring
1 eller 2 dagers kurs med inspirasjon til bedre kundeservice, og med e-læring på kjøpet!

...les mer
 
  Kursmoduler for utvikling av LEDELSE
Kurs i ledelse: Sett sammen ditt eget program ut fra denne menyen. Du finner stier til video og artikler om tema innen ledelse (registrer deg som abonnent).

...les mer
 
  Teamledelse - seminar c
Hvilken situasjon står jeg i som teamleder? Hvilke egenskaper har jeg som person? Hvilke utfordringer gir det meg? Les om seminar C i teambygging: Teamledelse.

...les mer
 
  Kurs i ledelse og motivasjon
Her ser du noen av kursene og temaforslag til foredrag om ledelse

...les mer
 
  Lederutvikling med DISK®-modellen
I lederutvikling blir DISK®-MODELLEN brukt til å bevisstgjøre og utvikle ledere gjennom å øke deres sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette gjøres ved å legge forståelse om egen og andres atferds inn som en viktig del av opplæringen.
Målsettingen er å gjøre lederne i stand til å skape bedre resultater gjennom å få egne medarbeidere til å trives og lykkes. Jo mer motiverte medarbeiderne er, desto mer effektive, produktive og delaktige blir de og desto bedre og raskere oppnår vi de resultater vi ønsker.

...les mer
 
  32 videoer for abonnenter (bli abonnent)
Videoene er til bruk innen opplæring i

 • ledelse
 • motivasjon
 • salg
 • kroppsspråk
 • kundeservice
 • DISK®-modellen (ulike personligheter)


...les mer
 
  Les om multilæring
Multilæring er å bruke flere kanaler - og gi utviklingsprosessen tid. Blended learning kalles det i Europa.

...les mer
 
  Innføring i teambygging - Seminar A
Les om semnar A i teambygging, som er en innføring.

...les mer
 
  Organisasjonsutvikling
Vi har kompetansen og hjelpemidlene du trenger for å gjennomføre Organisasjonsutvikling og sikre måloppnåelse i din bedrift.

...les mer
 
  Kurs i kundebehandling: 9: - LEDELSE AV KUNDESERVICE
Dette kurset i serviceledelse handler om hvordan ledere/mellomledere over tid kan holde fokus på serviceutvikling. Vi bevisstgjør deg som leder på viktigheten av motiverte medarbeidere, av å holde fokussamtaler, av konkrete målinger av holdninger til service, av å sette seg konkrete servicemål og av å følge opp satsingen over tid.

...les mer
 
  Hun lar firmaet male egne oljemalerier som teambygging
Janne Gullaksen er medkursleder på våre kurser og teambyggingsaktiviteter der kreativitet hører med. Team lærer om samarbeide, samtidig som de får med seg egne malierier som bevis. Det er 100 ganger sterkere på veggen enn en "vi skal samarbeide" plakat.

...les mer
 
  Kurs: Innføring av Fokus samtale (Resultat Oppfølging)
Å lede medarbeidere handler mye om å bestemme hvilket fokus som skal fastholdes - hva som skal prioriteres. Da er målsetning og resultatoppfølging vesentlige verktøy. Medarbeiderne må få styringssignaler slik at de holder rett fokus. Hos oss lærer du tre nivåer for formell kommunikasjon om dette: Årlige medarbeidersamtaler, månedlige RO(resultat oppfølging)samtaler, og daglige tilbakemeldinger med ris og ros.

...les mer
 
  UTFORDRING + MESTRING = LAGBYGGING
Lagbygging med røtter i vestnorsk kysttradisjon. En kursseilas med Seladon er et friskt pust som styrker lagånden.  Kombinert med motivasjon og inspirasjon fra gode kursledere i samarbeid og ledelse, mersalg og service. Dette gir god vind i seilene for din organisasjon.
En uforglemmelig kombinasjon av kultur, lagbygging, naturopplevelse og læring.

...les mer
 
  E-læring her på hjemmesiden:
Ved å bli abonnent hos oss kan du øke din kompetanse når det passer deg. Se videoer, lese artikler, løse oppgaver. Teste din personlighet og finne råd om utvikling. Se eksempler innen de ulike kategoriene:

...les mer
 
  Kurs: Effektiv lese og notatteknikk
Kan du lese dobbelt så raskt som andre, bruke mindre tid på notater, og samtidig huske mer, da har du et uvurderlig fortrinn. Enkle prinsipper blir til spart tid og bedre resultater. Kurset passer for: Alle som til daglig har mye å lese og som ønsker å få frigjort mer tid til annet produktivt arbeid.

...les mer
 
  Opplæringsfilosofien til e-management (bli gjest)
Hva er viktig for den som skal arrangere eller delta på kurs? Hvilke emner bør du kvalitetssikre hos din kursleverandør før du kjøper kurset? Hva med målsetning, dokumentasjon, innhold, gjennomføringsform, underholdningsverdi, effekt, resultatkrav, målsetninger, oppfølging av kurset og bedriften? Sjekk ut denne opplæringsfilosofien, så kan du sikre deg bedre effekt av kursene du kjøper.

...les mer


Søk:


 salg Lenker til gode sider
AFF

 5 siste

  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon