UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Kurs: Lær dem å nå mål Back

Hvilke problemer opplever avdelingen i dag - og hvordan ønsker vi at det skal være? Kurset viser hvordan du i praksis går frem for å legge en plan sammen med avdelingen for å få det slik alle ønsker å ha det - og hvordan vi motiverer medarbeiderne underveis?

Kurs for ledere i å nå mål

Kurset er laget for ledere som vil utvile selvledelse i gruppen sin. Kusleder viser steg for steg hvordan vi går frem for å arbeide med de problemer og utfordringer avdelingen har, og omformulere dette i mål og handlingsplaner.

  • Hvordan få frem en liste over problemer og mål
  • Fremgangsmåtre for å kategorisere og prioritere målene.
  •  Hvordan gruppen utvikler handlingsplanen 
  • Hvordan vi avtaler og kontrollerer fremdrift
  •  Hvilken motivasjon og oppfølging trengs underveis?
  • Hvordan korrigerer vi underveis?

Author: Nicolay Leganger
Date: 3/1/2007
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: