UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Kurs: Innføring av medarbeidersamtaler Back

Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan man kan innføre medarbeidersamtaler i organisasjonen.

Kurs i innføring av Medarbeidersamtaler

 

Medarbeidersamtaler er i den formen vi skal lære her er et nordisk fenomen. Dette kan være fordi lovgivning og praksis gir medarbeidere stor innflytelse i styringen i bedriften. Medbestemmelse er også nedfelt i arbeidsmiljøloven. Svært mye forskning viser at satsing på det psykososiale miljøet gir god avkastning.  

Systemet vi her ser på er integrert med resten av motivasjons filosofien og systemet som ligger til grunn for denne webben.

 

Tema:

 

1. Trenger vi medarbeidersamtale?

2.Definisjon:

 4.  Krav til gjennomføring

5. Tema for medarbeidersamtalen

6.   3 typer medarbeidersamtaler

6.1  Planleggingssamtalen 

6.2  Oppfølgings samtalen 

6.3 Sluttsamtalen

7.  Innføring av medarbeidersamtaler

7.1 Forberedelse

7.2  -Hva med kritikk? 

7.3  -Tør medarbeideren å gi lederen kritikk?

7.4  Korreksjon og ros for begge parter 

7.5  Gjennomføring 

7. 6 Praktiske forberedelser av den aller første samtalen 

7.6.1  Forberedelser

7.6.2 : Gjennomgå skjema. 

7.7  Praktisk Gjennomføring
7.8 Oppfølging:

 


Author: Nicolay Leganger
Date: 3/5/2005
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: