UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Foredrag og korte kurs: 101 foredrag Back

Vi tilbyr kurs og foredrag (1/2 - 3 timer)innen 100 vis av tema . Å bestille oss til et foredrag / kort kurs er en fin måte å bli kjent med vår kompetanse og arbeidsform.

Foredrag og korte kurs: 101 foredrag

av Nicolay Leganger ? Sist endret 2007-12-08 22:30

Effektiv Kompetanses foredrag varer inntil 3 timer. Det gis innføring i hovedpunkter innen et gitt tema. E-managements foredrag er forventet å gi kunnskapsoverføring og ellers ha en viss underholdnings- og nyhetsverdi.

Tema listen gir deg en ide om kompetansen våre speisalister kan dele med deg.  Tema kan settes sammen, og vi kan skreddersy foredrag etter ditt behov.Tema:

1. Added value
2. Aktiv lytting
3. Ansettelser
4. Bruk av energi
5. Bruk av Personlighets profiler ? MPA, MBTI, DISK-modellen, Disc og DISCUS..
6. Coaching
7. DB analyse av kunder
8. DISK modellen
9. Discus
10. Distribusjonsgradanalyse
11. Driftshåndbok
12. Effektivitet
13. Eksponering av varer
14. Endringsledelse
15. Erfaingslæringsprinsipper
16. Fokus-samtaler
17. Forhandlingsteknikk
18. Holdninger. Kartlegging og utvikling.
19. Human-kapital
20. Idemyldring
21. Idesalg
22. IK (Kvalitetssikring)
23. Johari Vinduet
24. Klagebehandling
25. Klima
26. Kolbs læringssirkel
27. Kommunikasjon og samspill
28. Kommunikasjon
29. Kommunikasjonens betydning
30. Kommunikativ ledelse
31. Konflikthåndtering
32. Konseptbygging
33. Kreativitet
34. Kreativitetstrening
35. Kroppsspråk
36. Kundebehandling
37. Kundelojalitet
38. Kundesamtaler i service
39. Kundestrukturering
40. Ledelse
41. Ledelse i felten
42. Lek
43. Lojalitetsutvikling
44. Lærende organisasjoner
45. Markedsplaner
46. Master selgerprofil
47. Medarbeidersamtaler
48. Merchandising
49. Mersalg
50. Metakommunikasjon
51. Motivasjon
52. Motivasjon og lek
53. Måloppnåelse
54. Målrettet ledelse
55. Målstyring
56. Operativ salgsledelse
57. Organisasjonsutvikling
58. Personlighetene på arbeidsplassen
59. Personlig utvikling
60. Personlighetspsykologi
61. Psykosoialt arbeidsmiljø
62. Reformulering
63. Reiserute og besøksplan
64. Rekkruttering av selgere
65. Rekruttering
66. Relasjonsledelse
67. Relasjonskompetanse
68. Resultatutvikling
69. Ris og ros
70. RO-samtaler
71. Ros og ris
72. Salg
73. Salgskommunikasjon
74. Salgskurs
75. Salgsledelse
76. Salgstrening
77. Samarbeide
78. Samtaler
79. Selvledelse
80. Service
81. Situasjonsbestemt kommunikasjon
82. Sluttningsstigen
83. Sosial støtte
84. Speiling
85. Strategiarbeide
86. Struktur av markeder
87. Styrearbeid
88. Superledelse
89. Synliggjøring av varer
90. Teamutvikling
91. Teatersport
92. Tilbakemelding
93. Transaksjonsanalyse
94. Ulike mennesketyper
95. Utvikling av selgere
96. UVP Utvikling som Vedvarende Prosess
97. Vanlige kommunikasjon
98. Vareplassering
99. Verdikjedeanalyse
100. Yrkesstolthet
101. Økonomisalg


Author: Nicolay Leganger
Date: 4/9/2014
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: