UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Hovedtrekkene i DISK-modellen. Back

Les om kompasset som deler inn de fire hovedtypene i DISK-modellen, og litt om hver type.Du finner stier til videoer fra kurs i kundebehandling med DISK-modellen.

DISK-modellen  har to bakenforliggende dimensjoner.  Det er hvor utadvendt - innadvendt man er, og hvor saksorientert - menneskeorientert man er.  Dimensjonene er lagt i kryss i modellen.  Når de måles finner man et tyngdepunkt i en eller to av typene.

 

OMPASSET. KLIKK PÅ BILDE FOR Å  FORSTØRREKompasset: Loddrett dimensjon.

Se for deg et kompass med himmelretninger. Loddrett er nord-syd aksen. I nord  finner vi den mest utadvendte atferden - i syd den mest reserverte.

 

 

Kompasset: Vannrett dimensjon.

 I vest plasserer vi den saksorienterte atferden - i øst den menneske/følelsesorienterte.

 

 

Kompasset er ikke statisk.

Det er ikke slik at du nå kan plasseres på topp eller bunn, til venstre eller høyre.  Alle mennesker beveger seg på disse aksene, og befinner seg i ulike situasjoner på ulike posisjoner.  Det er også mulig å komme ut med at to av stilene scorer jevnt.

 

 

 

 

DISK: Fire ruter

Dette gir oss fire ruter. Jeg skal nå beskrive dem, men ber deg huske at siden vi beveger oss på kompassets dimensjoner kan vi heller ikke plasseres i en bås.  I situasjoner kan vi fort skifte mellom to av dem - eller bruke to typer atferd like mye.

 

Jeg anbefaler deg å ta DISK-analysen før du leser videre.  Da er du tryggere for at du svarer ubevisst ærlig.

 

Ta Disk analysen her.

 

Nederst på siden finner du en liste over videoer fra kurs i kundebehandling der Nicolay Leganger presenterer DISK-modellen på en lettfattelig måte.

 

 Du må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Nicolay Leganger
Date: 2/26/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: