UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Kurs: Grunnlaget for ledelse: De fire "S-ene" Back

Ledelse innebærer å ta beslutninger. Å ta gode beslutninger er å gjøre gode valg. For å kunne gjøre gode valg må ledelsen

 • Ha et bevisst mål , en hensikt
 • Skaffe seg informasjon om ulike alternativer
 • Ha minst tre alternativer å velge mellom
 • I ettertid være oppmerksom på signaler om at man kan ha gjort feil valg.
 • Være villig til å justere kursen iht signaler fra omgivelsene (?omvalg)

Kurs: Grunnlaget for ledelse: De fire S? ene*

Å lede innebærer å ta beslutninger. Å ta gode beslutninger er å gjøre gode valg. For å kunne gjøre gode valg må man

 • Ha et bevisst mål , en hensikt
 • Skaffe seg informasjon om ulike alternativer
 • Ha minst tre alternativer å velge mellom
 • I ettertid være oppmerksom på signaler om at man kan ha gjort feil valg.
 • Være villig til å justere kursen iht signaler fra omgivelsene (?omvalg).

I dette kurset gjennomgår vi systematikken i å ta beslutninger for en gruppe og sammen med dem.  Vi viser hvor viktig motivasjon og tilbakemelding er i de ulike fasene, og hvilke mennesksy som bør ligge til grunn for utvikling av selvledelse og superledelse.

Tema

 1. Sett mål
 2. Sett i gang
 3. Sjekk resultat / reaksjon
 4. Styr videre (Stoppe, Svinge, Sette fart ?)

Viktige valg for deltagerne på kurset:

 

Velg å:

 • Stille spørsmål ved deg selv og dine hensikter
 • Akseptere deg selv, selv om du ikke liker alt du oppdager
 • Definere din personlige hensikt
 • Definere målet med virksomheten din
 • Lære deg om andre mennesketyper, slik at du kan forstå andre

1: Sette mål

Velg å finne ut av dine personlige mål:

 • Hvilken DISK stil bruker du mest?
 • Hva er dine vanligste mål?
 • Hva ønsker du å oppnå med det du gjør.
 • Hvilken type er du?
 • Hvordan virker du på andre?
 • Hvilken rolle tar du oftest i en gruppe mennesker?
 • Hva vil du oftest oppnå med/gjennom andre folk?

Velg å finne ut av hensikten med ideen og produktet ditt

 • Hva er hensikten?
 • Hvilke problemer løser det?
 • For hvem?
 • Hva kan de tjene på det?
 • Hva erstatter det?
 • Hvilke nyttige bi-effekter kan det ha?

Velg å finne ut av hva du skal oppnå med din ide:

 • Hva vil jeg ha ut av dette?
 • Hva skal jeg tjene?
 • Hvilke status vil jeg oppnå?
 • Hvilke markedsposisjon?
 • Sammen med hvem?
 • Når?

2: Sette i gang (nå målet)

Velg å:

 • Være kritisk til den fremgangsmåten du har benyttet tidligere
 • Skaffe deg mer enn en alternativ fremgangsmåte ? flere valg
 • Lage en plan med delmål
 • Ha klart for deg hvilke respons/ resultat du ønsker i hvert ledd av planen
 • Ta de små endringene først
 • Starte med det enkle og kjekke.
 • Motivere deg selv med belønninger
 • Skaffe deg tilbakemelding/kritikk som en del av planen

3: Sjekke resultat / reaksjon

Velg å:

 • Være åpen for tilbakemelding
 • Måle effekten av det du gjør
 • Be om konstruktiv kritikk
 • Være ydmyk for at andre oppfatter verden annerledes enn du
 • Få bekreftelse på hvorfor du nådde ditt mål ? eller forklaring på hvorfor ikke.
 • Bruke mer av den adferden som virker
 • Korrigere deg selv
 • Se på fiasko/ tilbakesteg som nyttig tilbakemelding og verdifull erfaring ? ikke et nederlag.

4: Styre videre (Stoppe, Svinge, Sette fart ?)

Velg å:

 • Ta kritikk på alvor ? ved å endre dine handlinger
 • Ta ros på alvor ? ved å gjøre mer av de riktige handlingen
 • Gi deg selv ris og ros
 • Være tydelig overfor andre
 • ? gi tilbakemelding, men vær spesifikk og konstruktiv.


Author: Nicolay Leganger
Date: 3/5/2005
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: