MEDARBEIDERSAMTALE


Medarbeidersamtale - er det nok med samtale en gang i året?

 

Medarbeidersamtale er ikke nok til å holde fokus hele året.

På denne siden finner du artikler og video om gjennomføring
av
medarbeidersamtale. Du kan lese om

  • Oppstartsamtale, oppfølging og avslutningssamtale. 
  • Du finner praktiske tips om medarbeidersamtalen.

Du finner skjema til hjelp i forberedelse og gjennomføring.

La ikke medarbeidersamtaler bli en sovepute!. En gang i året er ikke nok oppmerksomhet. Vi har innført systemer som gir medarbeiderne vedvarende fokus på bedriftens mål.  Systemet kan være slik:

 


 Artikler om medarbeidersamtaler

  Les om Ledelse Free
Siste artikler om Ledelse

...read more


 Artikkelserie om medarbeidersamtaler
Medarbeidersamtale - hvordan går vi frem?
Trinn for trin hvordan du kan innføre og gjennomføre medarbeidersamtaler
Mearbeidersamtale - skjema som lederen kan bruke
Dette skjemaet er laget for at ledere skal kunne forberede seg på en medarbeidersamtale .
Medarbeidersamtale - skjema som medarbeider kan bruke
Dette skjemaet er laget for at du skal kunne forberede deg på en medarbeidersamtale med lederen din.
Kurs: Innførig av RO-samtale (Resultat Oppfølging)
En gang i året er ikke nok for medarbeidere heller. Vi hjelper deg å implementere RO samtaler
Gi ROS - det bygger selvtillit og gir energi!
"Når en nordmann gir en annen ros, er det ikke godt å si hvem som har det verst " sa Willy Reilo
Gi korreksjon - vær en tydelig leder.
Korreksjon, konstruktiv kritikk og "ris" bruker vi til å korrigere atferd, men hvordan motivere?

 Skjema til bruk i forberedelse  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon