UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Medarbeidersamtale - hvordan går vi frem? Back

Denne artikkelen viser trinn for trin hvordan du kan innføre og gjennomføre medarbeidersamtaler. Du vil finne opplegg og skjema for grundige eller raske samtaler. Systemet vi her ser på er integrert med resten av motivasjons filosofien og systemet som ligger til grunn for denne webben.

Medarbeidersamtalen

 

Medarbeidersamtaler er i den formen vi skal lære her er et nordisk fenomen. Dette kan være fordi lovgivning og praksis gir medarbeidere stor innflytelse i styringen i bedriften. Medbestemmelse er også nedfelt i arbeidsmiljøloven. Svært mye forskning viser at satsing på det psykososiale miljøet gir god avkastning.  

Systemet vi her ser på er integrert med resten av motivasjons filosofien og systemet som ligger til grunn for denne webben.

 

1. Trenger vi medarbeidersamtale?

 

I bedrifter der medarbeidere og leder jobber tett sammen kan en likevel gjerne spørre seg: «Trenger vi slike organiserte samtaler? Vi snakker jo sammen hver dag!»

Dessverre oppstår det mye frustrasjon i mellom medarbeidere fordi en ikke kjenner til eller forstår de spesielle problemer ens nære medarbeidere strir med. Hverdagen er slik at tiden blir fyllt av våre egen problemer, og vi mangler overskudd til å sette oss inn i andres problem. Med økende krav til effektivitet blir ikke dette bedre. Spesielt i nære samarbeidsforhold har vi lett for å forvente at lederen aller andre skal forstå de begrensningene vi opplever, ikke minst i små miljøer. Dette er ofte ikke tilfellet.

 

2.Definisjon:

 

"En regelmessig, organisert form for samtale mellom underordnet ognærmeste overordnet, for å diskutere arbeidsoppgaver, resultater, arbeidsprosess og samarbeidsforhold, og den underordnedes faglige og personlige utvikling." R. Grimsø (1996)

3.  180 grader - altså minst begge veier (toveis tilbakemelding)

Noen tror at medarbeidersamtale først og fremst er et lederverktøy. Det er det også, men en forutsetning for at medarbeidersamtalen skal virke er at den går begge veier, slik at begge parter har fordeler av den. Medarbeideren og lederen får en anledning til å gi utrykk for oppfatninger og behov. Medarbeidersamtalen skal være et hjelpemiddel ved:

 • planlegging og styring av avdelingens oppgaver
 • effektivisering av arbeidsrutiner
 • utvikling av gode samarbeidsforhold
 • personalutvikling og kartlegging opplæringsbehov
 • organisasjonsutvikling
 • resultatutvikling

4.  Krav til gjennomføring:

Som en tommelfingerregel kan det sies at en medarbeidersamtale skal:

 • -Ha en klar hensikt
 • -Være godt planlagt av begge parter
 • -Være jobbrelatert
 • -Være fortrolig og personlig.

5. Tema for medarbeidersamtalen:

 • -Hvilke oppgaver skal medarbeideren og lederen ivareta,   Du må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Nicolay Leganger
Date: 12/13/2005
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: