HVA ER SUPERLEDELSE?

Fremtidens ledelse vil handle om en utvikling fra full lederkontroll til stor mebardeiderfrihet. Dette vil måtte medføre en trinnvis oppbygging av leders- og medarbeiders evner til å tro på egne evner og ressurser. Gjennom kognitiv trening bearbeider de seg selv og øker mestringsevnen. Selvtillit og selvfølelse er sentrale muskler på veien til selvledelse. NLP er ett av virkemidlene.

Å veilede mennesker til selvstendighet og selvledelse er en kunst ledere må bli opplært til. De må lære mye om dialog, tilbakemelding, oppmuntring, kognitive teknikker og positiv tenkning.

Først og fremst må ledere

  • ha en fundamental tro på at det nytter å utvikle og forandre mennesker. Deretter må de
  • evne å etablere fortrolige relasjoner til sine medarbeidere. Da kan de starte trening for selvledelse.
  • stole på andres indre krefter og vilje til å oppnå selvledelse.

Da først kan en snakke om full delegering, tillit og minimumskontroll.


 ARTIKLER OM SUPERLEDELSE
Selvledelse – århundrets lederprosjekt
Det handler mer og mer om selvledelse og utstrakt delegering, og mindre og mindre om styring og kont
Lær deg superledelse/selvledelse
Det handler om lære å lede deg selv - slik at du deretter kan lære dine medarbeidere å lede seg selv
7 steg til superledelse
Her beskriver vi den anerkjente 7 trinnsprosessen for å utvikle superledelse.

 5 NYESTE ARTIKLER

 ARTIKLER OM SELVLEDELSE OG SUPERLEDELSE  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon