UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Betingelser for medlemskap Back

Hva koster det å bli medlem? Hvordan vil vi hjelpe deg? Hva har du tillatelse til og hva kan du ikke gjøre med artiklene og innholdet?

Raskt sammendrag av hovedpunkter (med gult):

 

FOR GJESTER OG ABONNENTER

·        Vi behandler alle dine data konfidensielt.

·        Din email blir ikke gitt videre.

·        Vi kan bruke ditt organisasjonsnavn som eksempel på medlemmer.

·        Du aksepterer å motta nyhetsbrev.

 

FOR GJESTER

 

·        Du leser GRATIS utvalgte artikler. Når disse skifter får du en e-post.

·        Du kan lese artikler på skjerm. 

·        Du kan skrive ut artiklene til personlig bruk (ikke kopiere).

·        Du har ikke tillatelse til å kopiere det du har skrevet ut.

·        Du har ikke tillatelse til å lagre noe av innholdet.

·        Gjeste medlemsakp varer til det sies opp.

 

FOR ABONNENTER

·        Du kan skrive ut artiklene til personlig bruk (ikke kopiere).

·        Abonnement inngås på årsbasis, men kan betales i månedlige rater.

·        Abonnement varer ett år, og deretter til det sies opp.

·        Tilgangen gjelder kun for en person

·        Bare en person kan ta tester etc.

o   Vi tillater at den nærmeste familie (samboer, barn, foreldre, søsken) tar DISK-analyse og deltar i læringen.

·        Abonnement/passord er personlig og kan ikke brukes av andre eller overdraes.

o   Dersom du lar andre bruke ditt passord erkjenner du å være ansvarlig for å betale for deres abonnement. 

 

 

Åndsverksloven gjelder for inholdet:

 

·        Du kan kun skrive ut artiklene til personlig bruk.

  • Du kan ikke kopiere innholdet sidene på noen måte.
  • Du kan ikke laste ned innholdet til din datamaskin for å lagre det - kun vise på skjermen, eller printe ut.
  • Du kan ikke kopiere sidene til din server.

·        Vi vil oppmuntre deg til å bruke innholdet på kurs og møter ved å benytte bedriftsabonnement eller konsulentavtale.  Ta kontakt så hjelper vi deg.

o   Til slike grupper får du god rabatt og kopi muligheter.

o   Du kan få tilgang til trykkeferdig kursmateriell (pdf) og powerpointer til foredrag

·        Dersom du lar andre bruke ditt passord erkjenner du  å være ansvarlig for å betale for deres abonnement.

 

Våre medlemmer er elever og mottar undervisning. Gjester og abonnenter regnes som medlemmer.

 

Pris for abonnement er slik i fra 26.10.07: 

kr. 1800,- for årsabonnement

kr. 2400,- for årsabonnement betalt med 12 avdrag 

kr. 2700,- for årsabonnement med prøvemåned; kr 500 for prøvemåned og 11 avdrag a kr 200 

GJESTER: GRATIS

 

Betingelser for medlemskap

1. Om nettverket for god utvikling

e-management.no er åpent for alle. Ved innmelding bekrefter medlemmet å ha lest disse betingelsene.

e-management.no drives av Effektiv Kompetans AS, org. Foretak no: 882 668 592, Åsligrenda 9, 5115 ULSET, TELEFON: 5553 1050.


Nettverkets ideelle målsetning
er å være en kilde til inspirasjon, kunnskaper og støtte til god utvikling for mennesker og samfunn. Nettverket er et forum og en møteplass for mennesker som tilbyr og behøver dette.

God utvikling defineres som: ?en ansvarlig resultatutvikling i organisasjoner som skjer på en slik måte at medarbeidernes helse, trivsel og potensiale for personlig utvikling samtidig ivaretaes"  

 

2. Informasjon før inngåelse av medlemskap

I henhold til god forretningsskikk gis det med dette utfyllende opplysninger om medlemskapet før det inngås.

 

Medlemmet kan registrere seg som medlem eller abonnent.  Det er følgende forskjell på de to statusene:

  • Gjester får gratis tilgang til flere sider enn ikke-medlemmer.
  • Gjester får lese periodens utvalgte artikler (som er gratis)
  • Abonnenter får tilgang til alle sider.

o   Les mer om hva du tilbys som gjest og abonnent

 

3. Innhenting og bruk av medlemsopplysninger

Alle data som er oppgitt i registreringen behandles konfidensielt. Medlemmenes e-post adresser etc blir ikke gitt ut til tredjepart.  Medlemsnavn kan bli benyttet som referanser til eksempler på hvem som er medlem, i den øyemed å vise bredden av organisasjoner som er medlem. 

Medlemmene kan motta jevnlige e-post meldinger når det skjer endringer i tilbudet som kan være av interesse for dem.


 

 

4. Opprettelse av medlemskap

Medlemskapet gjelder for den personen som melder seg inn, og det kan ikke overdras til tredjeperson uten etter skriftlig avtle med Effektiv Kompetans AS.

 

Som en del av vår sikkerhet vil gjester (ved kjøp av artikler) og abonnenter knyttes til en PayPal-konto.  PayPal vil administrere alle medlemstransaksjoner.

 

Ved innmelding får medlemmet et passord. Passordet er personlig. Det skal ikke overlates til andre. Firma som ønsker at flere medarbeidere skal ha tilgang innrømmes rabatter i henhold til antallet medlemmer.

 

Dersom medlemmet lar andre bruke ditt passord erkjenner medlemmet å være ansvarlig for å betale for deres abonnement. Dersom slikt misbruk skjer i prøvetiden skal abonnenten betale for alle brukere i ett år.


 

 

5. Passord og sikkerhetsløsning

Kunden er ansvarlig for brukenMedlemmet er derfor tilsendt et unikt passord som  aldri oppgis eller skrives ned slik at uvedkommende kan utgi seg for å være medlemmet overfor www.e-management.no. Passordet skal ikke noteres slik at det kan forstås eller brukes av andre.

Dersom Kunden har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent med passordet, eller at det av andre grunner er risiko for misbruk, skal Kunden snarest mulig varsle om det er ønskelig å endre passordet.


 

6. Opphavsrett og åndsverksloven

Effektiv Kompetans AS har full opphavs- og eiendomsrett til enhver programvare, kurs, dokument, artikkel, video og annet levert av Effektiv Kompetans AS på www.e-management.no . Dette skal ikke overleveres andre, selges, kopieres eller på annen måte brukes til formål som ikke er godkjent av Effektiv Kompetans AS.


 

 

Medlemmet gis anledning til å skrive ut sider fra nettet til eget personlig bruk.  De skal for øvrig ikke mangfoldiggjøres, kopieres eller spres for tredjeperson uten skriftlig tillatelse fra Effektiv Kompetans AS Videoer kan kun benyttes på medlemmets maskin, ikke på storskjem for undevisning.

 

Bedrifter som ønsker å benytte kursmateriellet i intern undervisning kan gjøre dette ved å melde inn samtlige deltagere som  medlemmer i www.e-managmenet.no, eller ved å innhente skriftlig tillatelse fra Effektiv Kompetans AS

 

Bedriftsmedlemskap: Det innrømmes fra rabatt for medlemm 2 og videre opp. Kursledere som skal undervise får gode betingelser for bruk.

 

Unntak for dette er skjema og presentasjoner som er merket ?kopiert med tillatelse fra www.e-management.no?.

 

7. Medlemmets underskrift

Ett eksemplar av medlemsbetingelsene er elektronisk lest eller på annen måte gjort tilgjengelig for kontohaver. Medlemmet bekrefter å ha satt seg inn i betingelsene før medlemskapet ble inngått, ved å bekrefte dette i skjermbilde for etablering av nye brukere, samt å bekrefte mottak av e-post ved å ?klikke på? lenke i meldingen.

8. Priser m.m.

Pris for medlemskap er slik i fra 26.10.07:

kr. 1800,- for årsabonnement

kr. 2400,- for årsabonnement betalt med 12 avdrag 

kr. 2700,- for årsabonnement med prøvemåned; kr 500 for prøvemåned og 11 avdrag a kr 200 

GJESTER: GRATIS

 

Bedriftsmedlemskap:

Fra kr. 900,- når flere medlemmer fra samme bedrift melder seg inn samtidig.

 

 

9. Reklamasjon

Dersom det oppstår feil i betalingssystemet skal henvendelser om dette rettes direkte til Paypal. Dersom medlemmet ikke er tilfreds med tjenesten, må vedkommende snarest sende melding til red@e-management.no om dette slik at eventuelle mangler kan utbedres. 

 

10. Midlertidig opphør Effektiv Kompetans AS sine plikter

Effektiv Kompetans AS sine plikter etter denne avtalen opphører midlertidig dersom det inntrer en ekstraordinær situasjon som umulig gjør oppfyllelsen, så som force majeure eller lignende tilstand (for eksempel brudd på nettverksforbindelse, streik, boikott, blokade, lockout). Effektiv Kompetans AS er ikke ansvarlig for tap som skyldes en slik ekstraordinær situasjon.

 

11.    Endring av betingelser

Effektiv Kompetans AS kan ensidig endre avtalte priser slik det er beskrevet i punktet om priser Effektiv Kompetans AS kan dessuten ensidig endre betingelsene.

 

12.    Medlemmets oppsigelse og heving av avtalen

Medlemskapet gjelder for et år av gangen.  Medlemskapet kan betales i månedlige rater a kr. 69,- Medlemmet kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen for å få avviklet medlemsforholdet, og bli slettet fra listene. Abonnenter som vil avvikle medlemskapet før abonnementsperioden er over får ikke refundert abonnementsavgiften.

 

13.   Misbruk av medlemskap, flere brukere på samme passord

Dersom medlemmet lar andre bruke ditt passord erkjenner medlemmet å være ansvarlig for å betale for deres abonnement. Dersom slikt misbruk skjer i prøvetiden skal abonnenten betale for alle brukere i ett år.

 

Unntak fra dette er det når abonnenten som privatperson vil la ektefelle/ samboer / kjæreste / barn teste seg ved DISK-modellen, eller lese på skjermen. Abonnenten kan ikke la andre enn dette ta DISK-analysen. 

 

14.   Effektiv Kompetanse AS -  oppsigelse og heving av avtalen

Effektiv Kompetans AS kan skriftlig si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses.

Effektiv Kompetans AS kan umiddelbart heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kontohaverens side eller ved mistanke om ulovlige handlinger.

 


Author: Nicolay Leganger
Date: 5/31/2017
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: