UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Slik virker DISK-analysen Back

Skal du alltid være mot andre slik du ønsker de skal være mot deg? Blir alle motivert av det samme som deg? Denne artikkelen leder deg til en rask analyse der du får svar på hvilke DISK stil(er) du benytter mest. Deretter kan du skaffe deg informasjon om hvordan ullike typer tenker, motiveres og handler. Dine muligheter til å forstå mennesker og lykkes i å nå mål sammen med dem vil bli mye bedre.

Viktig Informasjon
Dersom du aldri har hørt om DISK®-modellen kan du gjerne lese litt her om den først.  Men det er faktisk lurt å ta analysen først - for da blir det veldig interressant å lese mer etterpå! Og jo mindre du vet på forhånd, desto lavere er risikoen for at du ubevisst prøver å "lure" analysen.

Denne atferdsprofilen bygger på den forskningsbaserte DISK® modellen. Den skal hjelpe deg til å forstå deg selv i konkrete situasjoner, og til å få innsikt i andres oppførsel.

 

Du vil bli bedt om å fokusere på en bestemt rolle i en sammenheng ? for eksempel hvordan du oppfører deg på jobb.  (Du kan kanskje ha forskjellig stil i ulike roller ? en stil som mor, en annen som venninne, selger etc.  Hold deg derfor til en rolle) 

 

Ut fra denne rollen må du ta stilling til adjektiver som beskriver atferd. Du vil gradere dem fra 0-3, ut fra hva som beskriver din måte å være på MEST (3) eller MINST (0).  

 

 

I mitt arbeid som ___bil-mekaniker___________ er jeg

 

 Linje

 

Poeng

 

Poeng

 

Poeng

 

Poeng

1

 Rastløs       

   0

 Sympatisk

   2

 Støttende

  1

 Nøyaktig

  3

 

Du vil møte 10 slike rekker som du ser over.  Du kan bevege deg i skjemaet med tabulatortasten og tall, eller gjøre alt ved hjelp av musen.  På hver rekke må du ha bruk alle tallene en gang (Både 0-1-2-3). Du får ikke gå videre til neste rekke før tallene er brukt rett.

Det vil ta fra 5 ? 10 minutter å svare på testen. 


Konfidensielt


Ditt skjema blir summert automatisk, og du får umiddelbart svar fra datamaskinen via e-post.

 

Vi tar ikke automatisk vare på dine resultater, men vi er takknemlig  om vi får lov å legge ditt skjema anonymt inn i databasen slik at vi kan forske på bruk av skjema.

 

Vi vil bruke din adresse til å sende deg nyheter og informasjon om DISK® modellen og personlig utvikling.  Dine registreringsdata blir aldri gitt ut til andre. 

 

Du kan få personlig rådgiving basert på DISK® modellen.  Dette kan skje på mail, diskusjons-sidene våre, telefon og ved personlig møte.  Det er derfor viktig at du selv tar vare på resultatene av profilen din.

 

Hvis du er klar til å gå videre, klikk her.

 

OBS: Du må være abonnent for å ta denne analysen. Abonnementet gir deg anledning til å ta analysen på deg selv og din nærmeste familie (ikke kollegaer og kunder). Ta et uforpliktende prøve abonnement og vær med 1 måned! Du er allerede registrert som gjest, og kan dermed bare klikke på registrer meg som abonnent.


Author: Nicolay Leganger
Date: 3/2/2016
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: