UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Skjema for medarbeidersamtale: B - evaluering av leder Back

Tør medarbeideren å gi en oppriktig evaluering av leder i en medarbeidersamtale? Hvordan skape trygghet for evaluering av leder? Hvilke enkle spilleregler bør man ha?. Tåler lederen tilbakemelding? Her er et enkelt skjema som kan lette prosessen.Eksempelet er hentet fra opplæringsprogrammet for en hurtigmatkjede - men det kan lett tilpasses.

Når teamet setter mål, er det viktig å konkretisere hvilken atferd som er hensiktsmessig. Det gjelder ikke minst lederens atferd.  Hordan ønsker og trenger medarbeiderne at ledereen skal virke for at de skal bli motivert og støttet til å nå organisasjonen og sine personlige mål? Dette skjemaet er utviklet for en hurtigmatkjede, og jeg har valgt å vise dette siden det er et eksempel som de fleste kan kjenne seg igjen i.  Du finner skjemaet nederst på denne siden.

For å tilpasse disse skjemaene til bedriften pleier vi å gå frem slik:  På personalmøter blir vi enige om hvilke punkter som må være med for at både bedriftens og medarbeidernes personlige mål skal nås. Vi går først gjennom prosessen som er beskrevet under målsetting og målkalibrering, deretter hvordan nå våre mål, før vi blir enige om "spillereglene" som er grunnlaget for dette skjemaet.  Alt dette kan nedfelles i stillingsinstrukser som alle skriver under på. Noen steder lager vi  også en personalhåndbok, der de ulike punktene blir mer utfyllende beskrevet.

I denne bedriften møtes medarbeider og leder hver 2.måned (langt oftere i starten). Medarbeideren har på forhånd fylt ut sin evaluering av lederen - og lederen har skjemaet for evaluering av medarbeideren ferdig.  I tillegg til dette gjør begge også en evaluering av seg selv.  Det vil si at medarbeideren både fyller ut et skjema for evaluering av seg selv -og lederen, og lederen både seg selv og medarbeideren.  De første gangene er det ofte forskjell på hvordan man evaluerer seg selv, i forhold til hvordan den andre evaluerer en.   Dette er lærerikt for begge parter. Men etterhvert blir som regel evalueringene mer lik.  

På forrige side finner du skjemaet lederen bruker i evaluering av medarbeiderenDu må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: