UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Utvikling av organisasjonskultur Back

Kulturen er bedriftens særegne måte å oppfatte ting på, vurdere ting på og gjøre ting på. Den er et mentalt fellesskap som det ikke settes spørsmålstegn ved.

En ny strategi vil som oftest kreve en ny kultur. For å få ledere og medarbeidere til å prioritere annerledes, må vi fornye det mentale fellesskap. Gammelt tankegods må erstattes med nye sannheter. Vi må innføre en ny felles logikk. Dette skjer ved gode prosesser for samarbeide, serviceutvikling og kundebehandling.
Hva er kultur, og hvordan går man frem for å endre den?

UTVIKLING AV ORGANISASJONSKULTUR

ORGANISASJONSKULTUREN er uniformering av bedriften og er selve inkarnasjonen på den etablerte strategi. Uniformeringen gjør det enkelt å opprettholde status quo og er dermed en hindring for fornying. 

En ny strategi vil som oftest kreve en ny organisasjonskultur. Våre prioriteringer og vår felles logikk har ført bedriften det hvor den er, på godt og vondt. For å få ledere og medarbeidere til å prioritere annerledes, må vi fornye det mentale fellesskap. Gammelt tankegods må erstattes med nye sannheter. Vi må innføre en ny felles logikk

En forutsetning for å utvikle organisasjonskulturen, er å forstå den kultur vi faktisk har. Kulturutvikling starter med kulturkartlegging. Når vi skal kartlegge organisasnjonskulturen i en bedrift, er vi på søkenetter prioriteringer og handlinger som man ikke stiller spørsmålstegn ved. Det er definert som en sannhet eller en uskreven leveregel. "Klart vi må gjøre det på den måten!"

For å kartlegge kulturen kan det være hensiktsmessig å skille mellom atferd (nivå 1) og verdigrunnlag(nivå 2). Atferdsreglene er de oversiktlige, synlige fellestrekk i organisasjonen. De grunnleggende verdier er den bakenforliggende logikk og moral som styrer tankegangen i organisasjonen. Du må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: