UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Kurs i salg og kundebehandling med DISK®-MODELLEN Back

Mange bedrifter er gode på produkt og løsning, men har ikke selgere som er dyktige på å tilpasse seg kunden og bygge gode personlige relasjoner.
Målsettingen er å oppnå en god relasjon til ALLE kunder, også med de kunder som er veldig forskjellig fra en selv.

DISK®-MODELLEN i salg og kundebehandling handler om å utvikle selgernes/kundebehandlernes relasjonelle ferdigheter ved :

1.      å forstå sterke sider og begrensninger i egen salgsstil
2.      å identifisere kundens atferdsstil og tilpasse egen salgsstil
3.      å utvikle og bruke salgsstrategier som vil sette selger i stand til å tilpasse sin selgeratferd til kunden i de ulike fasene av salget, slik at man som selger øker sin effektivitet betydelig, selger mer til flere og opparbeider lojale kunder som kommer tilbake og fortsetter å kjøpe fra oss.

 

Mange bedrifter er gode på produkt og løsning, men har ikke selgere som er dyktige på å tilpasse seg kunden og bygge gode personlige relasjoner 

De beste resultatene oppnås av de selgere som på en naturlig måte oppnår tillitt og god kommunikasjon med kunder som kan være veldig forskjellige fra dem selv.
De tilpasser egen selgerstil og velger riktig salgsstrategi gjennom å identifisere kundens kjøperstil.

 

Hver enkelt av oss har vår egen spesielle atferdsstil som er bestemmende for hvordan vi tenker, føler og handler. Uten kunnskap om styrkene og begrensningene i min egen atferdsstil og hvordan jeg med min stil påvirker menneskene rundt meg, så vil jeg i meget stor grad handle ut fra meg selv uten å tilpasse meg andre. Noen kunder kommer jeg godt overens med og disse selger jeg oftest og helst til, mens de kundene jeg føler personkjemien ikke stemmer helt med selger jeg nesten aldri til.

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her

DISK®-MODELLEN i salg og kundebehandling handler om å legge atferd og atferdsforståelse inn som en  viktig del av opplæringen og utviklingen av selgere/kundebehandlere og selgerledere. Det betyr å gå et skritt videre i forhold til de tradisjonelle salgskursene som kun omhandler salgsteknikk i de ulike fasene av salget, men som har den svakheten at det forutsetter at alle kunder er like.


Med bruk av DISK®-MODELLEN som begrepsapparat kan vi gå et viktig og nødvendig skritt videre, - å tilpasse salgsteknikken i de ulike fasene av salget til ulike kunder som har ulike atferds- og kjøperstil. Det tilfører en helt ny dimensjon både til salget og til selgernes kunnskaper, innsikt og forståelse. Med denne kunnskapen hos selger blir mulighetene for å lykkes vesentlig større og man unngår å gjøre feil i måten man skaper førsteinntrykk, håndterer salget, gjennomfører forhandlinger og bygger relasjonen til kunden. Man kombinerer salgsteknikk med kunnskap om og tilpasning til de ulike kundetypene. Selgerne selger mer til flere og opparbeider lojale kunder som kommer tilbake og fortsetter å kjøpe fra oss.

Vi fokuserer på å øke selgernes resultater ved å gi dem større selvinnsikt på egne styrker og utviklingsområder i forhold til sin jobb som selgere og kundebehandlere.
De trenes på å bli dyktige til å lese en kundes atferdsstil og derigjennom gjøre de nødvendige tilpasninger av egen atferd slik at man bedre matcher kunden. I dette ligger at man hver gang man treffer eller snakker med en kunde er mye mer bevisst på å tilpasse egen væremåte/salgsstil, kommunikasjon og salgsstrategi så optimalt som mulig i forhold til kunden.
 

Målsettingen er å oppnå en god relasjon til ALLE kunder, også med de kunder som er veldig forskjellig fra en selv.


Med denne bevisstheten hos selger og kundebehandler i salgsprosessens alle faser kan man øke sin effektivitet som selger og kundebehandler betydelig, noe som uten tvil vil resultere i både flere og raskere salg, samt mer langsiktige kunderelasjoner.

 

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her

 

Emneinnhold i undervisningen
1.  Egen salgsstil ? mine styrker og begrensninger
Hva er mine egne styrker og begrensninger/utviklingsområder
Hva motiverer meg ?
Hva er min kommunikasjonsstil ?
Hva irriterer meg hos andre ?
Hva er min salgsstil ?
Hva lykkes jeg best med som selger ?
Hva lykkes jeg dårligst med som selger ?
Hva skal jeg trene på å bli bedre på ?
Hvordan skal jeg trene på dette ?
Hvordan og når skal resultatene av treningen/utviklingen måles ?
Hva skal være konsekvensen av ikke å nå målet ?


2.  Identifisering av kundens atferdsstil og tilpasning av egen salgsstil
Hvorfor er det viktig å ?lese? kundens atferdsstil ?
Hvordan påvirker kundens atferdsstil salgssituasjonen ?
Hvordan skal vi ?lese? kundens atferdsstil ?
Hvilke forskjeller i kjøpsatferd ser vi hos de ulike atferdsstilene ?
Hvilke forskjeller i selgeratferd ser vi hos de ulike atferdsstilene ?
Hvilke atferdsstiler hos kjøper/selger passer godt sammen ?
Hvilke atferdsstiler hos kjøper/selger passer dårlig sammen ?
Hvilke utfordringer legger det på meg som selger ?
Hvilke type kunder lykkes jeg bra å kommunisere med og selger ofte til ?
Hvilke type kunder lykkes jeg dårlig å kommunisere med og selger sjelden til ?
Hvorfor er det slik ?
Hvordan skal man tilpasse egen selgerstil til kundens atferdsstil ?


3.  Utvikle salgsstrategier for hvordan man kan tilpasse seg kunden i de ulike fasene av salget
Salgsstrategier - hvordan tilpasse salgsprosessens ulike faser til kundens atferdsstil ?
Planlegging
Åpning
Kartleggingsfasen
Presentasjon av løsning
Håndtering av innvendinger
Avslutning ? hvordan be om ordren ?
Hvordan få kunden til å kjøpe igjen ?
Forhandlingsstrategier ? hvordan tilpasse forhandlingen til kundens atferdsstil ?
Hvordan evaluere og lære av hvert salgsbesøk ?

 

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: