UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
DISK-modellen brukt i samarbeidsutvikling Back

Kort beskrivelse av hordan DISK kan benyttes i samarbeidsutvikling.

 

En innføring i DISK®-modellen innebærer at alle får ta en atferdstest, slik at du gjennom denne lærer å se dine sterke sider og begrensninger i forhold til andre.

 • Hva er dine sterke sider? Hvilke trekk er godt representert i din personighet?
 • Hva er dine begrensninger?  Hvilke trekk er svakt representert?
 • Hvilke stilarter passer du godt sammen med?
 • Hvem passer du dårlig sammen med?
 • Hvilken forskjell er det på arbeid og fritid?
 • Hvordan kan du tilpasse din atferd til andre atferdsstiler?

Hvilke trekk bør være representert i gruppen som helhet?

DISK®-modellen har verktøy som kan sette sammen analyser av hele teamet og predikere hvordan samarbeidet, ledelse og effektivitet vil være.  Ved hjelp av dette kan en finne svar på:

 • Hvordan fungerer enkeltmedlemmer i teamet? (Relasjonsanalyse)
 • Hvordan fungerer lederen i teamet?
 • Hvem er naturlige ledertalenter i teamet?
 • Hvem vil ha problemer med å samarbeide?
 • Hvilke oppgaver egner dette teamet seg til?
 • Mangler det noe i dette teamet?

På siden OM DISK får du en grundig innføring i DISK®-modellen og bruk av tester i sin alminnelighet.

 

DISK®-modellener et registrert varemerke som eies i Norge, Sverige og Danmark av www.e-management.no.


Author: Regine Gausemel
Date: 9/6/2012
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: