UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Kurs i kundebehandling: 5 - LØSNINGSFOKUSERTE SAMTALER I KUNDESERVICE Back

Deltagerne får en lettfattelig innføring i salgsprosessen, og blir oppmerksomme på mulighetene som ligger i løsningsfokusert kommunikasjon. De lærer om oppmerksomhet, samtaleteknikker og avklarende spørsmål.

5 LØSNINGSFOKUSERTE SAMTALER I KUNDESERVICE Se kursplan for alle modulene her

Send en mail til oss om du vil ha kursprogram tilsendt.  Ring 5553 1050 for å melde deg på.

I dette kurset tar vi for oss teknikker og strategier for å oppnå bedre kundekontakt. I kundesamtaler kan man lett bli for opptatt av å snakke om produktene og tjenestene man ønsker å selge til kunden. Her fokuserer vi i stedet på å utvikle en samtale der det er kundens behov/problem som skal avdekkes. Din oppgave som kundebehandler er å finne løsninger på kundens behov/problem.

 

Du vil få en lettfattelig innføring i kommunikasjonsteknikker i salg, service og problemløsning, slik at kundens behov/problemer kommer i fokus. Du lærer samtaleteknikker, viktigheten av å lytte oppmerksomt og å stille riktig spørsmål til riktig tid. Kurset er ideelt for deg/dere som har som målsetning å tilstrebe best mulig kontakt med kundene, og derigjennom legge til rette for økt omsetning.

 

 

Målsetningen med kurset:

 

-         Du vil lære å intervjue kunden slik at du får tak i kundens egentlige behov/problem, slik at kunden føler du er oppriktig interessert i hans problemstillinger

-         Du vil lære hvordan du skaper den gode samtale som binder kunden til deg

-         Du vil lære hvordan du presenterer fordelene ved ditt produkt på en kraftfull og overbevisende måte

-         Du vil lære å avslutte samtaler på en løsningsorientert måte, der samtalen leder til salg

 

 

 

Tema vi tar for oss på kurset

 

a) Vis interesse for kunden

 • Hvordan komme i kontakt med kunden?
 • Hvordan vekke kundens interesse?
 • Hvordan tilpasse introduksjonen til ulike mennesketyper (DISK®)?
 • Hvordan finne og presentere en generell nytte?

b) Omsorg for kunden

 • Hvordan få frem kundens problem, interesser og behov?

 • Aktiv lytting

 • Innføring i spørreteknikk

 • Hvordan avdekke hvilken nytten kunden søker

c) Hjelpe kunden

 • Hvordan kommuniserer du nytten?

 • Slik presenterer du nytten (fordelen) for kunden

 • Hvordan presentere alternative løsninger (dersom du ikke har nøyaktig det kunden spør etter)?

 • Hvilke preferanser har ulike mennesketyper (DISK)?
   

d) Veilede kunden i beslutningsfasen

 • Rådgiver- eller selger- rolle?
 • Kjente teknikker som fremmer avgjørelser raskere?
 • Når kunden vegrer seg for å ta en beslutning?
 • Hva med innvendinger (se også eget seminar)?
 • Etikk i salg og rådgiving?
 • Oppfølging av kunder. Virkemidler for å knyte dem til bedriften?
 • Mersalg
 

Kursserie: Dette er det fjerde av seks tema i en kursserie som går over 4 dager. Kursene i denne serien kan tas separat, men det anbefales at de tas som en helhet. For best resultat bør du ta hele kursserien, slik at du får dypest mulig innsikt og trening i hvordan du i praksis skal gi den beste kundebehandling. Kursene har en direkte og praktisk arbeidsform der det varieres mellom teori, gjennomgang av eksempler og praktiske oppgaver. Dette er meget motiverende kurs som har snudd opp ned på mange kursdeltakeres oppfatning av sin virksomhet og hvordan de skal gå frem. Les noen uttalelser fra kursdeltakere her

 

 

E-læring: Deler av dette kurset kan også tas som e-læring på www.effektivkompetanse.no

 

Målgruppe: Åpent kurs for alle som ønsker å heve sin kompetanse innen kundebehandling. Dette kurset gir økt kompetanse i kundeservice, og passer derfor godt for alle som jobber med service og i callsentere.

 

Materiell: Deltagerne får med seg en instruktiv arbeidsbok til bruk på og etter kurset.

 

  


Author: Nicolay Leganger
Date: 5/31/2017
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: