UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Hvilke forhold påvirker sammenhengen mellom holdninger og adferd? Back

Hvordan kan slik kunnskap anvendes i forebyggende arbeide? I denne artikkelen beskrives selvets oppbygging og noen av teoriene rundt dette. I hvilken grad kan vi planlegge vår egen atferd og bevisst styre den? Hva styres den av - og hvor kommer holdningene inn?

Hvilke forhold påvirker sammenhengen mellom holdninger og adferd? Hvordan kan slik kunnskap anvendes i forebyggende arbeide?

Av Nicolay Leganger

Artikkelen redegjøre kort for holdninger generelt, og belyse holdningsdannelse gjennom beskrivelse av forskning om selvet, siden selvet tross alt er utgangspunktet for og arenaen der holdninger dannes. Teorien om sammenhengen mellom holdninger og atferd belyses ut fra teorien om planlagt atferd (Ajzen og Fishbein), særlig fordi denne i dag benyttes av forskere verden over i sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid. Artikkelen viser en kvinne som vurderer å slutte å røyke som eksempel på hvordan teorien kan anvendes for å forstå et enkeltindivids utgangspunkt for helsefremmende atferdsendring. Til slutt vil jeg gi en oversikt over det teoretiske rammeverket for forebyggende arbeide, og belyse med et praktisk eksempel.

Innhold:

1 Hva er en "holdning"

1.1 Definisjoner

1.1.1 Holdning

1.1.2 Atferd

2 Sammenhengen mellom holdninger og adferd

2.1 Selvet

2.1.1 Rolleteoretisk perspektiv

2.1.2 Selv-skjema:

2.1.3 Selvpersepsjonsteorien og objektiv selvbevissthet.

2.1.4 Selvverdsfølelsen

2.2 Teorien om planlagt atferd (Fishbein og Ajzen, 1975)

2.2.1 Modellen brukt i forebyggende arbeide

Stress

Sosial støtte

Selvhjelpsgrupper

3 Forebyggende arbeide

3.1.1 Helse

3.1.2 Samfunnspsykologi

3.1.3 Forebyggende arbeide (prevention)

4 Avslutning

 

1 Hva er en "holdning"

Ordet holdning er opprinnelig fra latin: Aptitudo, som betyr kroppsholdning. I dagligtale kan holdning synonymiseres med "Mening"

Holdninger er abstrakte konstrukter som representerer indre strukturer og skjema. Man må ha kunnskap om emnet (holdningsobjektet) i en slik grad at det er mulig å representere objektet. Dette innebærer at vi for å forstå holdninger må innom selvet, persepsjon, attribusjon og informasjonsomsetning.

1.1 Definisjoner

1.1.1 Holdning

"Holdning er en evaluering av et objekt som en person har noe kunnskap om" (Pratkins & Greenwald, 1989)

1.1.2 Atferd

Brukes som en generell betegnelse som dekkerDu må være registrert som gjest for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Regine Gausemel
Date: 9/6/2012
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: