UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Forholdet mellom holdning og handling i sosialpsykologisk forskning. Back

De fleste ønsker å være konsistente og ha samsvar mellom holdninger og handlinger.I praksis viser dette seg ofte å være vanskelig å få til. Alle foreldre har opplevd at deres barn konfronterer dem med manglende samsvar, f. eks. 7-åringen som sier til sin mor: «du sier at det ikke er fint å banne men nå gjorde du det selv». Så hva er egentlig holdninger? Hvordan fungerer de? Kan denne kunnskapen nyttes for å endre handlingene til våre medarbeidere og kunder?

Forholdet mellom holdning og handling

i sosialpsykologisk forskning.

INNHOLD:

INNLEDNING

2

Problemstillinger, tolkning og avgrensing

2

Holdningsdefinisjoner og modeller

3

DEL 1 BAKGRUNN FOR HOLDNINGENE

4

1.1 Holdningsdannelse

4

1.2 Struktur

4

1.3 Funksjon

6

1.4 Motiverende faktor

7

1.5 Tilgjengelighet

8

1.6 Konsistens

8

1.7 Kompleksitet

11

DEL 2 INDIVIDUELLE FORSKJELLER

11

2.1 Selv-monitorering

12

2.2 Kontroll-plassering

12

DEL 3 MÅLING AV HOLDNINGER

13

3.1 Ulike skalaer

13

3.2 Grad av spesifisitet

14

DEL 4 SOSIAL PÅVIRKNING ELLER HOLDNINGER

15

4.1 Sosial påvirkning

15

4.2 Teorien om overveid handling

15

AVSLUTNING MED OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

17

LITTERATURLISTE

18

 

INNLEDNING:

Denne artikkelen setter søkelys på en problematikk som berører alle mennesker i deres dagligliv og som de må forholde seg til og utvikle strategier for å mestre. De fleste ønsker å være konsistente og ha samsvar mellom holdninger og handlinger (senere beskrevet som atferd). I praksis viser dette seg ofte å være vanskelig å få til. Alle foreldre har opplevd at deres barn konfronterer dem med manglende samsvar, f. eks. 7-åringen som sier til sin mor: «du sier at det ikke er fint å banne men nå gjorde du det selv». Selv om vi gjennom vårt liv på bakgrunn av erfaringer og refleksjoner vi har gjort oss har utviklet holdninger, klarer vi ofte ikke å handle i overensstemmelse med dem. En far kan ha den holdning at det er viktig å være sammen med sine barn, men likevel kan han bruke mesteparten av tiden sin på jobben. En ungdom kan ha den holdning at røyking er dumt, og kan være fast bestemt på ikke å begynne å røyke. Når han så en dag står der i gjengen på ungdomsskolen og tenner sin første sigarett, hva skjer da med holdningen hans?

Jeg skal i denne artikkelen prøve å vise hvordan sosialpsykologiske teorier belyser slike problemstillinger. Videre vil jeg presentere en del empiriske undersøkelser som tar for seg forholdet mellom holdninger og atferd. Holdninger har vært et sentralt tema i sosialpsykologien siden 1920- tallet, og det foreligger en bred forskningsinnsats som har prøvd å avdekke mange ulike sider ved holdningsproblematikken.Du må være registrert som abonnent for å kunne lese hele artikkelen.


Author: Regine Gausemel
Date: 9/6/2012
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: