UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
Gunnar Rune Løland Back  

Description:   Gunnar Rune har vært personal- og fagleder for lederutviklingsprogram i Statoil, da han vær intern- og spesialkonsulent der. Han er nå også kursansvarlig og foreleser for Høgskolen Hedmark – coaching og kompetanseutvikling.

Stort passfoto av Gunnar RuneGunnar Rune Løland
Konsulent Master Management int.-


gunnar.rune@(slettdette)e-management.no Husk å slette hele parentes (spamfelle).


Formell bakgrunn: Pedagogikk og organisasjonsfag Cand.mag

Spesialområder:

Teamutvikling og konflikthåndtering
Ledertrening, 
Coaching og veiledning,
MPA-analyser og utvelgelse,
Kursledelse/-adm.    

Autorisasjoner

Master Management
Relasjonsledelse

Yrkesbakgrunn/erfaring

Personal- og fagleder for
lederutviklingsprogram – Statoil
Intern-  og spesialkonsulent i Statoil
Kursansvarlig og foreleser for
Høgskolen Hedmark – coaching og
Kompetanseutvikling,
Rettelærer PIL-skolen/Norsk Industri (lederkurs),
Konsulent Master Management Int., Bergen