Om Coaching

Coacher som utdanner coacher, og coacher for ledelse og personlig utvikling: 
Lene Fjellheim, Coach-utvikler - Olso Jack Makani - NLP Coach utvikler, Skandinavia Helene Makani - NLP Coach utvikler, Skandinavia Eli Lexander, Coaching og coachutvikling, OU, gruppeutvikling, lederutviklilng, lederutleie - Bergen Nicolay Leganger; tester, kursledelse og coaching, lederutvikling, salg og service - Bergen
Lene
Fjellheim
Jack
Makani
Helene
Makani
Eli
Lexander
Nicolay
Leganger
Hva er coaching?

Du kan oppnå:

- Bedre personlige prestasjoner
- Større personlig kompetanse
- Bedre kvalitet i relasjoner til kolleger, ledere, venner og partnerforhold
 - Økt selvtillit og handlekraft
- Økt inntjening

En coach:

- fungerer som en sparringspartner.
- hjelper deg å framheve dine styrker, ikke lappe på dine svakheter
- fungerer som en katalysator i en prosess som tydeliggjør mål
 - bidrar til at handling skjer.
 - gjennomfører en prosess for å frigjøre og utvikle ditt potensiale.
- har den grunnholdningen at du har svarene selv og vet best
- setter fokuset på her og nå og framtid, ikke fortid
- setter deg i sentrum. Det er den som blir "coachet" som utgjør tyngdepunktet i relasjonen

Du får:

- økt selvbevissthet og mulighet til å få mer ut av tilværelsen din.
- se på hvordan livet utenom jobben henger sammen med jobben.
- hjelp til å se flere muligheter enn begrensninger.
- nye perspektiver og handlingsalternativer
- hjelpe til å overkomme personlige hindringer
- lære å sette mål som harmonerer med den du er
- hjelp til å se hvordan du kan lykkes enda bedre i jobben og privat


 Kurs for personlig utvikling

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd Free
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...read more


 e-Læring om Coaching

  Bli Abonnent - Full tilgang fra kr. 49,- pr mnd Free
Når du blir abonnent får du tilgang til alle artiklene her. Les her om dine betingelser, og hvordan du går frem.

...read more


  Tlf: 88005525. E-post: red@e-management.no
Informasjon