UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
Hva lærer parkeringsvakter på kurs i kundebehandling? Back

Alle kommunale parkeringsvakter i Norge har i mer enn 10 år hatt kurs i kundebehandling hos oss. Kan du tenke deg et mer krevende serviceyrke? På parkeringsvaktenes kurs i kundebehandling var behandling av sinte kunder og klager et tema. Men det er mye mer som skal til! Les deltagernes beskrivelse i et referat fra kurset som er obligatorisk for norske kommunale parkeringsvakter og en uttalelse fra generalsekretæren i Norpark.

Spennende opplæring i Kvalitetsservice
-
kursdeltagerne forteller.   Faksimile fra Parkeringsnytt no 4, des.1993

 (Her kan du lese Generalsekretærens referanse).

Det ble i slutten av september kjørt kurs i kvalitetsservice i Bergen.

I den forbindelse har vi fått noen tanker om kurset fra Kirsti H. Rekdal og Svein Olsen som var deltakere.

Etter tre intense og lærerike dager på skolebenken kan vi komme med noen tanker om dette kurset.

Som sagt var det et lærerik kurs med en kurssleder som trollbandt oss og holdt oss aktive og våkne hele tiden.

Nicolay Leganger, mellom venner kalt Nic, har evnen til å få alle til å føle seg trygg og verdsatt - noe som igjen fikk alle til å delta skikkelig aktivt både i plenum og i gruppearbeidet .

Vi startet med å gjennomføre en DlSK-test Dette er em test som blir gjennomført ved at vi ganske hurtig skal svare på en hel rekke spørsmål . Disse svarene ligger så til grunn for å indikere om vi er D- I - S- eller K. D står for driftig/dominerende, I står for impulsiv inspirerende, S står for spesial list/ sosial og K står for kvalitetsbevisst/konkret

På denne måten fikk vi innsyn i egen og de andre kursdeltakernes reaksjonsmønstre, og om væremåte i ulike situasjoner. At bokstavene og klassifiseringen stemte rimelig bra på oss alle fikk vi oppleve senere i kurset.

 

Å bli kjent med de forskjellige mennesketyper på denne måten vil være et godt redskap og en rettesnor for oss i arbeidet vårt som

betjenter. Siste del av kurset konsentrerte seg om forskjellige måter å takle vanskelige situasjoner på. Her gikk vi inn på måter å styre en samtale på slik at den ikke utvikler seg til munnhuggeri, å roe ned en kunde som allerede har hisset seg opp og også gi kunden følelsen av at vi yter service på ulike måter, og at dette er til fordel for de aller fleste som vi kommer i kontakt med.

Det som kom fram under evalueringen av kurset bør nevnes. Ris og ros ble utdelt, men det var uten tvil mest av det siste.

Med så mye stoff som skal gjennomgås følte de fleste at det var for lite med tre dager. På den andre siden var det heller ingen ting av stoffet som burde utelates, sa konklusjonen ble at vi må få flere dager på oss slik at vi kan fordype oss litt mer i de ulike emnene.

Det at flere ikke var samlet på kveldene ble sett på som et minus av de fleste. Det hadde vært fint å kunne bruke denne tiden til utveksle erfaringer og også diskutere videre dagens forelesninger.

 

Vi ønsket også mere tid til gruppearbeid, gjerne med rollespill.

Kursleder har hatt litt praksis fra gata, etter eget utsagn bl .a. svært nervepirrende minutter i påvente av taue-bil og bileieren. Det var enighet om at han har behov for langt mere tid ute for å forstå hverdagen vår i gata.

Kursdeltakerne presiserte at det er viktig at alle medarbeidere får gå dette kurset så fort som mulig. Det er viktig at vi håndhever bestemmelsene så likt som mulig over hele landet, og det er vanskelig i å praktisere den nye lærdommen vår når ikke alle medarbeidere på samme arbeidsplass har fått samme opplæring. I tillegg er det fare for at vi lett vil falle tilbake til "gamle vaner", hvis vi skal vente lenge på at all le kan utføre tingene likt.

Ingen ville ha strøket noe av kursplanen, men de fleste kunne ønske seg en annen form for eksamen, for eks. mer praktisk rettet, eller ikke eksamen i det hele tatt. Det ble også ytret ønske om oppfølging og resultatmåling på om vi har hatt nytte av kurset.

Så Norpark; stå på og sørg for at flest mulig får delta på dette kurset. Det tror vi vil gi resultater.

Hilsen Kirsti og Svein

 

 


Author: Nicolay Leganger
Date: 11/3/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: