UTVIKLE:  SERVICE  LEDELSE  PERSON  DISK-TEST  KURS  OM OSS  e-KURS  FAQ 
Referanser Bli vår kunde SØK
 
DISK-modellen brukt for å utvikle relasjoner Back

Hvordan bruke DISK for å forbedre relasjoner.

 

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her

I generell relasjonsbygging:

Relasjonsbygging handler om å skape langvarige forhold. Den viktigste oppgaven er å bygge et tillitsforhold og å skape trygghet.

Relasjonsbygging handler mye om å forstå andres behov og ønsker.

 

Man trenger både selvinnsikt og innsikt i andre.

 

Innføring i DISK ®-modellen setter deltageren i stand til å forstå forskjeller og likheter mellom egen og andres personlighet. Dette forbedrer innlevelsesevnen, og muligheten for å forstå andre mennesker.   Evnen til å observere og fortolke andre blir trent opp.

 

Basert på kunnskapen om ulike preferanser kan relasjonsbyggeren tilpasse situasjonen best mulig slik at den ivaretar alles interesser.  

 

Samtidig er fokuset å forstå andres motivasjon og tilpasse seg deres atferdsstil.

Dette reduserer irritasjon og fremmer tillit.   Relasjonsbyggeren lærer å fokusere på de momenter som er viktigst for den aktuelle relasjonen. Slik blir kommunikasjonen og forståelsen blir bedre.

 

Når to personer opplever problemer i relasjonen

DISK®-modellen har verktøy som analyserer relasjoner og hvordan samarbeidet, ledelse og effektivitet vil være.  Dette kan en også gjøre manuelt. En sammenligner da grafene til person A og B, og diskuterer likheter og ulikheter - og hvilke prakstiske følger dette har i hverdagen.

 

Dette gir grunnlag for spennende samtaler, og muligheter for utvikling av samarbeidet. Den vil antyde både deres likheter og deres forskjeller, såvel som noen forslag til hvordan samkvemmet dem i mellom kan forbedres.  Abonnenter kan laste ned et skjema som er oppskriften på en slik samtale.

 

Hva lærer man på kurs i DISK?

En innføring i DISK ®-modellen innebærer at alle får ta en atferdstest, slik at du gjennom denne lærer å se dine sterke sider og begrensninger i forhold til andre.

  • Hva er dine sterke sider? Hvilke trekk er godt representert i din personighet?
  • Hva er dine begrensninger?  Hvilke trekk er svakt representert?
  • Hvilke stilarter passer du godt sammen med?
  • Hvem passer du dårlig sammen med?
  • Hvilken forskjell er det på arbeid og fritid?

1) Bli abonnent
2) Logg deg inn og ta Disk-analysen her


Author: Øystein Hauglie
Date: 2/27/2015
    Skriv ut

 Tips en venn

Avsenders e-post:
 
Mottakers e-post: